Dodacie podmienky

Spôsob dodania si určuje kupujúci pri vypĺňaní objednávky. Poskytujeme tieto spôsoby dodania (doručenia) tovaru:

-

 

osobne

-

doručovateľskou službou (kuriérom).

Bližšie informácie

 • Dodacia lehota v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky je od 24 hodín do 30 dní a závisí od druhu objednaného tovaru. Obvyklá dodacia lehota je preto uvedená osobitne pri každom tovare v katalógu internetového obchodu, spravidla je od 10 do 21 dní. Pokiaľ objednaný tovar predajca nemá momentálne na sklade, alebo nie je možné dodržať dodaciu lehotu uvedenú na faktúre, bude Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo e-mailom a pokiaľ si to bude kupujúci želať, predajca ponúkne náhradné riešenie alebo bezodkladne, najneskôr však do 10 dní, vráti peniaze na účet, z ktorého kupujúci uskutočnil platbu.

  K dodacej lehote predajcu je potrebné pripočítať dodacie lehoty prepravcov. Doručenie poštou trvá zvyčajne 1 až 3 dni, doručovateľskou službou v pracovných dňoch spravidla do 24 hodín. Predajca však nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené doručovateľom, alebo chybne udanou adresou kupujúceho, alebo ním určeného prijímateľa. Rovnako nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

  Doba doručenia tovaru pri objednávkach mimo územia Slovenskej republiky a Českej republiky závisí aj od možností dopravcov využívaných predajcom a o konkrétnej lehote pre takéto doručenie tovaru bude preto predajca informovať kupujúceho e-mailom.

  O stave vybavovania objednávky sa kupujúci môže informovať po zaregistrovaní sa v rámci jeho zákazníckom konte (odklik „Môj účet“).

  Obsahom každej zásielky (dodávky) je (1) objednaný tovar a (2) faktúra – ak kupujúci o ňu výslovne požiadal (faktúra bude kupujúcemu automaticky zaslaná elektronicky ako potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy).

  Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. V prípade neprevzatia tovaru alebo neuhradenia „kúpnej ceny“ (cena tovaru + cena doručenia) tovar zostáva u doručovateľa najviac po dobu, ktorú stanovujú obchodné podmienky doručovateľa. Spravidla to býva 14 až 21 dní. V prípade osobného odberu zostáva tovar u predajcu najviac po dobu 20 dní od e-mailovej výzvy kupujúcemu na prevzatie objednaného tovaru. Náklady na opakovanú dopravu z dôvodu neprevzatia tovaru hradí kupujúci.

  Ceny za jednotlivé druhy doručenia (dopravy) sú závislé od cien a podmienok poskytnutých predajcovi doručovateľom, preto sa môžu meniť. Z týchto dôvodov nie sú fixne uvádzané v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, ale kupujúci má možnosť vždy sa oboznámiť s aktuálnymi cenami na stránkach internetového obchoduv procese nákupu. Pri osobnom odbere predajca dopravu neúčtuje.